SH: 2017

ab-fodbold

Invitation

 

Kære seniormedlem i AB Fodbold

Bagsværd den 11. oktober 2017

Det er blevet oktober og derved er det snart tid til en AB tradition, af de store. Lundberg-dagen, som finder sted den 25. november kl. 12.30 – ????.

Lundberg-dagen er en fodbold- og festdag på AB, hvor vi forstærker dette samvær der altid har været mellem ynglinge- og seniorspillere og udvikler AB’s fodboldafdeling på tværs af alder, spilniveau, fysisk formåen og tekniske forudsætninger. Vi spiller med og mod hinanden på 8-mands-hold og på lille bane og alle fodbold-AB’ere i alderen 19-? er meget velkomne.

Som medlem af AB vil det være en fornøjelse, hvis Du skulle have lyst til at deltage og derved give de nye seniorspillere den bedste start på de voksnes rækker. Vi håber, Du har lyst til at deltage og vi vil se frem til din tilmelding, på mail til undertegnede. Der er følgende praktiske bemærkninger Du skal være opmærksom på:

  • • Du skal være MINDST passivt medlem af AB, for at kunne deltage i arrangementet.
  • Tilmelding foregår på mail til fodboldformand@akademiskboldklub.dk, senest den 11. november. HUSK, at din tilmelding først er gældende når Du har indbetalt deltagergebyret.
  • Arrangementet koster den beskedne sum af kr. 200,- som bedes indbetalt på AB’s konto, (reg. nr.2261, konto nr. 8410106060). HUSK, at skrive navn på indbetalingen.
  • Deltagerbetalingen dækker over forplejning under fodbolddelen (øl/vand/chips/slik mv.), T-shirt, scoringspræmier, pokal og præmier til vinderholdet, en buffet med 1st øl ved bordet samt muligheden for at give dit besyv med omkring livet som seniorspiller på AB.
  • • Vi starter præcis kl. 12.30. Så Du bedes være omklædt til stævnestart, kl. 12.30. Vi mødes i Ungdomsomklædningen.
  • • 1. kamp er umiddelbart efter senest kl. 13.00 med finaler ca. kl. 17.00/17.30.
  • • Festen i AB-restauranten starter PRÆCIS kl. 18.30 og er en lækker buffet + en øl/vand – samt taler, musik, sang og præmier som hører sig til til en traditionel rusfest samt, selvfølgelig uddelingen af “Lundberg Prisen“.

BLIV HOLDSPONSOR Skulle Du have lyst til at få sit eget hold, blive anfører for holdet og endda bestemme hvad det skal hedde, så er dette muligt.

Det koster kr. 1000,- ex. moms hvis Du vil være anfører! HUSK at det er fradragsberettiget

Vil Du høre mere om denne mulighed, så ring endelig til undertegnede.

Med sportslig hilsen

På arrangementsgruppens vegne / Thomas Gram