SH: 2013

ab-fodbold

SH: Invitation til Lundberg-dagen

 

Logo

1. december 2012

SoerenHansen (2)

Alle fodbold-ABere i alderen 19-? er velkomne

 

Tilmelding (navn – alder – hold) senest 15. november til:

fodboldformand@akademiskboldklub.dk