10: Tjønser-nyheder

ab-fodbold

SH: 178 – Thomas Gram: Fra vugge til krukke

Tjønser-nyjeder 178

www.ab-tjoensere.dk   

AB-fodbold formand Thomas Gram har lanceret udtrykket: AB-fodbold – fra vugge til krukke.
Tjønserne kan jo så selv vurdere egen placering i dette tidsperspektiv…… 

Læs forsiden, hvor Thomas forklarer baggrunden. 

> AB-fodboldbestyrelsen mailer hver den 1. i måneden et Nyhedsbrev til medlemmer, der ønsker at være orienteret om, hvad der sker – og vil ske – i AB-fodbold. Mange Tjønsere har allerede tilmeldt sig. Hvis du også ønsker at være orienteret så skriv TILMELDING i emnefeltet og navn i mailen. Tilmeld dig på: nyhedsbrev@abfodbold.dk  

Vigtige Tjønser-datoer i 2015-2016:

  • 19. marts, kl. 09.00-15.45: Hjertestarterkursus, hjertemassage og 1. hjælp
  • 11.-12. juli: Tjønser-turnering på AB mod vore Italienske venner 
  • 31. juli – 1./2. august: Turnering (60+) hos Aalborg Chang   
  • 28. nov.: Lundberg-dagen
  • 3. dec.: Tjønser-jule-festen med damer
  • 21. jan. (3. torsdag i januar): Årets Tjønser-fest

                                 

AB’s værdier

AMBITIONER / PERSONLIG UDVIKLING / RESPEKT / FÆLLESSKAB / GLÆDE 

Hvis du ikke ønsker at modtage Tjønser-nyheder, så kan du afmelde på: shdaruma@gmail.com