Tjønser-møde 7. april 2011

ab-fodbold

Referat

Referat: Tjønser-møde torsdag d 07-04-2011

Dette referat vil næsten udelukkende koncentrere sig om konklusioner ud fra de enkelte punkter på den udsendte dagsorden.

1: Hvorfor dette møde?
Søren bød velkommen og fortalte, at han sammen med Denis havde taget initiativ til mødet, da der for nylig var blevet afvist nogle, der gerne ville spille med – men som ikke stod på tjønserlisten. De øvrige problempunkter fremgik tydeligt af øvrige punkter på dagsordenen. Der var en særlig velkommen til Guruen blandt Tjønserne, nemlig Erik Hagensen – plus Thomas Gram, formand for fodboldafdelingen.

2: Hvordan bli’r man Tjønser?
Tja, det er ikke så nemt. Grunden er den enkle, at der er rigtig mange på tjønserlisten! En enkelt torsdag var vi helt oppe på 28 på den lille grusbane. Konklusionen blev, at man ikke bare kan komme og spille med. Det er Povl Kjøller, der suverænt bestemmer hvordan og hvornår, der kan komme nye med!

3: Faste spilletider torsdag og lørdag?
Konklusion: Torsdag 16.30 – Lørdag 13.30.
Her sagde Thomas Gram, at han mente hele Tjønser-setuppet er unikt, så han ville gå stærkt ind for, at vi kunne bibeholde vores tid på den kommende kunststofbane. Stort bifald, der steg til uanede højder, da fodboldafdelingen derudover gav en øl til os gamle gutter! Det vil være sådan, at vi altid spiller på kunststofbanen om torsdagen, for så slipper vi for at blive jaget rundt på anlægget efter en bar plet!

4:Kan man deltage, hvis man kommer for sent?
Her var der virkelig mange, der kom til orde. På et tidspunkt fik Søren Taktiker den geniale ide’ at spørge Erik Hagensen, hvad han mente. Hagensen var klar i mælet. Det havde altid været sådan, at kom man for sent kunne man deltage, men så skulle der gives en kasse øl bagefter. Har man ringet i forvejen, at man er 5-10 minutter forsinket gælder samme regel. Ingen protesterede, så det er gældende.
Konklusion: Når holdene er delt og bolden givet op, er det konduite, der bestemmer. Konduite er i dette tilfælde Povl K. Øllene skal under alle omstændigheder falde, hvis man kommer for sent.

5: Har vi spillere nok til 3 kompetente Masterhold?
Konklusion: Nej! Ingen kompetence eller vilje  til at ”nedlægge ” et af holdene. Denis påtog sig opgaven med at lave en Tjønser- og en Masterliste, så man kan se, hvem der står til rådighed for hvad. Må jeg indskyde her, at i morgen d.9/4 skulle vi have spillet på afslutningsdagen ude på Frem med 60+ holdet mod B.93. Vi har måttet aflyse, da vi kun kunne samle 9. Det er skammeligt og flovt.

6: Hvordan undgås sammenfald mellem Tjønser- og Masterkampe?
Konklusion: Der gøres alt for, at det ikke sker, men udekampdatoer kan ikke styres.

7: Tjønser-hjemmesiden:
Konklusion: Stor ros til Søren for denne fantastiske side. Søren opfordrede alle til at komme med bidrag, for sådan holdes siden i live. Økonomisk liv har siden i øjeblikket, da der sidste år var 32, der havde bidraget. Håbet og troen er, at der igen i år vil være lige så mange eller flere, der rammer lommerne! Niels Torp vil gerne sammen med andre skrive en bog omfatende Tjønserlivet. Superb idé.

 Med Tjønser-hilsen Johnny P.