23: Tjønser-sundhed

ab-fodbold

Sådan redder du liv – trin for trin

Sådan redder du liv – trin for trin – ved hjertestop

Hjertenyt, nr. 4 – november 2013 

1. Undersøg om personen er bevidstløs

 • Råb og rusk forsigtigt. Hvis personen ikke reagerer, er personen bevidstløs

2. Råb om hjælp

 • Tilkald andre, der måtte være i nærheden

3. Skab frie luftveje

 • Bøj personens hoved tilbage og løft hagen op. Se – føl – lyt efter vejrtrækning. Hvis personen gisper, trække vejret langsomt, anstrengende eller støjende, er det ikke normalt

4. Ring 112

 • Ring 112 for at tilkalde en ambulance. Forlad om nødvendigt personen. Har du en hjælper, så bed vedkommende om at ringe 112

5. Giv hjertemassage

 • Placér den ene hånds håndrod midt på brystkassen. Placér den anden hånd oven på den første. Flet fingrene. Tryk, så brystkassen sænker sig 5-6 cm ved hvert tryk. Giv 30 tryk med hastighed på mindst 100 tryk i minuttet

6. Giv kunstigt åndedræt

 • Skab frie luftveje. Klem personens næse sammen og pust ind i personens mund, indtil du ser brystkassen hæve sig. Når brystkassen har sænket sig, pust igen

7. Fortsæt hjertemassage og kunstigt åndedræt.

 • Giv skiftevis hjertemassage og kunstigt åndedræt. Skift mellem 30 tryk og 2 pust. Hvis I er flere, der kan yde livreddende førstehjælp, så skift førstehjælpen hvert andet minut.
 • Fortsæt indtil professionel hjælp overtager behandlingen. Reagerer personen, dvs. bevæger sig, åbner øjnene og trækker vejret normalt, så læg personen i stabilt sideleje.

Genoptræning med hjertestarter

Er der en hjertestarter inden for rækkevidde, så fat i den hurtigst muligt. Er I flere, så send en af sted for at hente hjertestarteren, mens du fortsætter med genoplivning. Er du den eneste til stede, skal du selv hente hjertestarteren, når du har ringet 112.

 1. Tænd hjertestarteren
 2. Følg instruktionerne

Ambulancefolkene medbringer altid en hjertestarter. På visse offentlige steder og arbejdspladser er der ophængt hjertestartere. På TrygFondens hjemmeside www.hjertestarter.dk kan du læse, hvor nogle af disse hjertestartere er placeret.

Gratis app

 • Hent Hjerteforeningens ’Red Liv app’ på din smartphone og især hvordan du gør noget. Appen er gratis.