2018

ab-fodbold

HK: Tjønser-restriktioner

Vi er blevet for mange Tjønsere

Formand, Henrik Duun, har i dag udsendt denne meddelelse til alle Tjønsere:
På grund af stigende udgifter til vand og el, har AB besluttet, at Tjønsere under 60 år og over 80 år ikke længere må gå i bad og sauna efter tjøns.
“Det kommer helt bag på mig”, udtaler Henrik Duun, “men der er ikke noget at gøre ved det, hvis vi skal rette op på klubbens økonomi.”
Den drastiske beslutning træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og overtrædelse af forbuddet vil medføre omgående eksklusion af klubben.

Dr. Spin