Tjønser-portrætter

ab-fodbold

Denis Holmark: Niels Remmer

Niels Remmer – en  tjønser der ikke er til at komme uden om
Af Denis Holmark
Hvad kan du berette  om din fortid – den sportslige selvfølgelig?
Jeg er egentlig håndboldspiller. HG var min klub og toppen  af karrieren var en kamp på HG’s førstehold, hvor jeg troede at jeg skulle på  banen og have min debut. Jeg startede på bænken. Da jeg skulle indskiftes fik  ham jeg skulle erstatte en udvisning. Da de to minutter var gået kom han på  banen igen og jeg kunne trække i træningstøjet igen. Jeg kom ikke ind i den kamp.  Faktisk fik jeg kun såkaldte ”badebilletter” på 1. holdet. Dvs. jeg kom aldrig  på banen. Jeg varmede op sammen med de andre, sad på bænken hele kampen, tog et  bad bagefter og blev så streget; så kunne jeg nemlig spille på andetholdet!
Hvad så med fodbolden?
Som dreng spillede jeg fodbold på Valby fælled i en lille  klub, der ikke længere eksisterer. Den havde aldrig et hold for min  aldersklasse, så jeg spillede altid mod nogle drenge, der var 3 år ældre. Jeg  fik særlig dispensation – efter lægecheck – til at spille mod de store drenge. Som voksen begyndte jeg at spille fodbold igen, da jeg i  slutningen af 80’erne kom til Bruxelles som transportattache. Jeg spillede på  et ”danskerhold” (muligvis det samme som Bjørn Elmquist og Niels Helveg  spillede på tidligere). Der mødte jeg Claus Nørfelt. Og det var samme Claus,  der introducerede mig til AB’s tjønsere. Det skete i midten af 90’erne.
Var det i Bruxelles  du – på trods af din størrelse – udviklede din sublime teknik, dit uforlignelige fodarbejde og  din manglende lyst til fysisk kontakt?
Ja!
Hvad betyder tjønsen  for dig?
Jeg synes at en uge uden tjøns ikke er en ordentlig uge.  Desværre rejser jeg en del, så jeg har problemer med at komme så tit som jeg  gerne ville. Og så er jeg jo stadig en ung mand (54 år) der arbejder, så ind i  mellem kan det være svært at få arbejdstiden til at føje sig efter tiden for  tjøns om torsdagen. Men jeg ønsker ikke tiden ændret om torsdagen. Og jeg har  ikke tænkt mig at starte en undersøgelse for at ændre den. Det vil jeg godt slå  fast!
Er der særlige  oplevelser med tjønserne, som du vil nævne?
Mine største oplevelser med AB’s tjønsere? Ja, de står  nærmest i kø. Lad mig tage nogle stykker:
Turene til Italien under Elios ledelse
Erindringen om en kamp, hvor Fyrværkeren skældte mig hæder  og ære fra for en eller anden aflevering – det er der jo ikke noget nyt i – og  hvor Niels Torp sagde noget opmuntrende til mig umiddelbart efter
Men mest af alt de mange dejlige torsdage og lørdage,  hvor såvel de indædte kampe som de kolde øller og helt vanvittige diskussioner  i tredje halvleg er et vitamintilskud, der gør mig sikker på, at AB’ere i  sandhed er et sjældent folk
Hvad er det du har så  travlt med, at du af og til forsømmer tjønsen?
Jeg er afdelingschef i Statens Luftfartsvæsen og har dermed  ansvaret for, at det er sikkert at flyve med danske selskaber fra og til danske  lufthavne og gennem dansk luftrum. Men luftfart er i sin natur international,  så der er en masse internationalt samarbejde for at have fælles regler. Det bruger  jeg ret megen tid på og det foregår oftest i udlandet – mest Bruxelles, hvor  jeg er et par gange om måneden til møder. Tjønserne, der var med på den første tur til Italien (og  Schweiz), ved, at jeg mestrer det tyske sprog – jeg kan f.eks. sige ”jedenfalls”  – , men jeg er endnu farligere på fransk og engelsk.
Og så har jeg jo også en meget ung, smuk og begavet kone  samt to små – snart tre – børn, der også skal passes.