2017

ab-fodbold

Niels Remmer kommenterer politisk observans

 

Kære Søren. 

Min chef har dikteret nedenstående brev til AB’ s tjønserside til frøken Siversen i hans forkontor og bedt mig foranledige, at der bliver sendt til dig med henblik på offentliggørelse på selvsamme side. Jeg skal tilføje, at der er tale om en stenografisk korrekt gengivelse af hans diktat, som jeg selv bevidnede. Jeg skal også tilføje, at min chef af mange grunde ønsker at være anonym, men jeg kender ham !!!!

Han har endelig tilføjet, at han mener, at ”dette internet vist blot er en døgnflue, som snart vil forsvinde på linie med løse gummiflipper og krystalapparater”. 

Til Akademisk Boldklubs afdeling for Tjønsere. 

Jeg skal indledningsvis oplyse, at jeg ikke kender til begrebet Tjøns og heller ikke har kunnet finde det i ”Ordbog over det Danske Sprog ” – kendt som ODS, men min medarbejder Hr. Remmer har oplyst mig om, at det drejer sig om en form for fodbold, og at denne form for fodbold dyrkes i AKADEMISK BOLDKLUB, tillige med normal fodbold samt tennis og cricket. Sidstnævnte kender jeg vældig godt fra min tid på Oxford. Det er jo en herlig maskulin sport med fut og fart over feltet samt passende påklædning.

Men det er ikke derfor jeg henvender mig.

Nej, sagen er den , at en vis Hr. Nielsen (og hvad er det i øvrigt for et navn. Nielsen …… Nielsen ….. Det er jo lige så uinteressant og kønsløst som…. som… ja som Hansen) i nogle skriverier af megen tvivlsom kvalitet har fremført beskyldninger dels om, at Hr. Remmer skulle have været medlem af partiet Enhedslisten, dels at jeg skulle have påtalt dette overfor Hr. Remmer – ja, endog krævet, at dette medlemskab blev afsluttet.. 

Jeg har talt med Hr. Remmer og vi er – især efter samtalen – helt enige om, at dette dels ikke har været tilfældet, dels aldrig har fundet sted. På grund af vore ganske høje og indflydelsesrige positioner her på Slotsholmen har vi naturligvis drøftet politiske emner, men – og det må jeg meget understrege – vi har aldrig talt om Enhedslisten. Hr. Remmer er  ganske enig i dette! Hr. Remmer har endvidere oplyst, at han har haft samtaler med en Fr. Pernille Skipper, som også har indvilget i, at hun vil afvise, at Hr. Remmer har været eller er medlem af dette parti.

Der er således tale om et falsum og jeg må tilføje, at jeg personligt ikke kan forstå, at en forening, som i sit navn bærer ordet AKADEMISK overhovedet vil  bringe den slags beskyldninger til torvs. 

Jeg vil godt benytte lejligheden til at understrege, at vi som embedsmænd er helt og fuldt loyale overfor den til enhver tid siddende regering og den minister, vi har æren at betjene.

Man kan sige , at når vi har en socialdemokratisk minister – og det hænder jo – agerer vi som socialdemokrater, når vi har en venstre-minister er vi venstrefolk når vi har en konservativ minister, er vi konservative, og når vi har en minister fra andre partier, eksempelvis Liberal alliance, ja, så er vi fortsat konservative. 

Afslutningsvis vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at Hr. Remmer har al mulig tillid til  min opfattelse af denne sag. 

P.M.V

E.B 

XXXXX